Galerie

 • Velika nadstrešnica

  Urađeno prema želji naručitelja radova. Glavni pokrov profilirani lim imitacija crijepa.

  Pročitaj više

 • Sjenica za odmor

  Sjenica za odmore sa osmerokutnom konstrukcijom i ogradom Urađeno prema želji naručitelja radova. Glavni pokrov profilirani lim

  Pročitaj više

 • Nadstrešnica

  Nadstrešnica, glavni pokrov Bramac crijep Urađeno prema želji naručitelja radova.

  Pročitaj više