Gallery

 • Velika nadstrešnica

  Urađeno prema želji naručitelja radova. Glavni pokrov profilirani lim imitacija crijepa.

  Read more

 • Tent-like gazebo

  Tent-like gazebo

  Tent-like gazebo Dimension: 3.5m x 3.5m

  Read more

 • Shed roof

  Shed roof

  Jednostrešna natstrešnica Pokrov profilirani lim imitacija crjepa urađeno po želji naručitelja radova Dimenzije: 5,0m x 12,0m

  Read more