Jednostrešna nadstrešnica

Jednostrešna nadstrešnica s bočnim drvenim mrežama, pokrov Bramac crijep.