Krovište

Krovište u Samoboru.
Izrada po želji naručitelja radova.