Nadstrešnice Sinj

  • dav
  • sdr
  • dig
  • sdr
  • sdr
  • dav
  • dav
  • dav

Nadstrešnice u sklopu obiteljske kuće, izrađene prema potrebi naručitelja radova.
Glavni pokrop Tondah Continental crijep.

Komentari su zatvoreni.