Sjenica za odmor

  • dav
  • dav
  • dav
  • sdr

Sjenica za odmore sa osmerokutnom konstrukcijom i ogradom
Urađeno prema želji naručitelja radova.
Glavni pokrov profilirani lim