Sjenica za parkiranje

Namjena za parkiranje 2 automobila. Glavni pokrov "Bramac crijep".
Krovni odvodi pocinčano pofarbani.

Sve prema želji naručitelja što uključuje oblik i izvedbu sjenice kao i ogradu te drvenu mrežu.