Starački dom Markuševac

  • sdr
  • sdr
  • dav
  • sdr
  • sdr
  • sdr

Nadstrešnica na tri vode, glavni pokrov biber crijep.

Izdrađeno prema projektu naručitelja radova.

Komentari su zatvoreni.