Starački dom Markuševac

Nadstrešnica na tri vode, glavni pokrov biber crijep.

Izdrađeno prema projektu naručitelja radova.

Kommentare sind deaktiviert