Velika nadstrešnica

Urađeno prema želji naručitelja radova.
Glavni pokrov profilirani lim imitacija crijepa.