Portfolio Tag: šatoraste sjenice

Sjenica za odmor

Sjenica za odmore sa osmerokutnom konstrukcijom i ogradom Urađeno prema želji naručitelja radova. Glavni pokrov profilirani lim
Više